REFERENCE

2021

připravujeme..

objednatel: ..
pozice PJV: …
rozsah prací: …
doba výstavby: …
cena díla: …

 

2020

ČOV Tachlovice

objednatel: HST Hydrosystémy s.r.o.
pozice PJV: subdodavatel
rozsah prací: intenzifikace a rozšíření stávající ČOV, stavební práce
doba výstavby: prosinec 2019 – červen 2020
cena díla: 2,558 mil. bez DPH

Chodníky Třebusice

objednatel: Obec
pozice PJV: dodavatel
rozsah prací: chodníky, odvodnění, veřejné osvětlení, zemní práce
doba výstavby: květen 2020
cena díla: 450 tis. bez DPH

Chodníky Mezouň

objednatel: Obec
pozice PJV: dodavatel
rozsah prací: zemní práce, obruby, podkladní vrstvy, dlažby, odvodnění, chodníky
doba výstavby: duben až květen 2020
cena díla: 2,750 mil. bez DPH

Základní škola Rudná

objednatel: Metrostav, a.s.
pozice PJV: dodavatel a subdodavatel
rozsah prací: zemní práce, trativody, odvodnění, živičná účelová komunikace, parkoviště
doba výstavby: leden až červen 2020
cena díla: 2,450 mil. bez DPH

2019

Základní škola Rudná-Hořelice, ul. Masarykova

objednatel: Metrostav, a.s.
pozice PJV: subdodavatel a dodavatel
rozsah prací: zemní a demoliční práce, trativody, komunikace, odvodnění, propustek, účelová komunikace
doba výstavby: 2019
cena díla: 10,633 mil. Kč bez DPH

Jeneč

objednatel: Obec Jeneč
pozice PJV: dodavatel
rozsah prací: vycházková cesta, rekonstrukce plotů, zhotovení plotu PILOFOR, výstavba chodníku, kontejnerové stání
doba výstavby: 2019
cena díla: 2,59 mil. Kč bez DPH

Městský soud v Praze-CSMS spisovna Hostivice

objednatel:TREPART s.r.o.
pozice PJV: subdodavatel
rozsah prací: zemní práce, zpevněné plochy komunikace, odvlhčení, elektroinstalace
doba výstavby: 2019
cena díla: 6,050 mil. Kč bez DPH

2018

Obytný soubor Hostivice-Bažantnice

objednatel:RISL s.r.o.
pozice PJV: subdodavatel
rozsah prací: komunikace a zpevněné plochy, chodníky, parkovací a kontejnerová stání, kanalizace splašková, dešťová, kanalizační přípojky, opěrné zdi, hrubé terénní úpravy
doba výstavby: 2017-2019
cena díla: 15,072 mil. Kč bez DPH

Rudná-Hořelice, ul. U Nádraží – řadové domy

objednatel:Hořelická s.r.o.
pozice PJV: dodavatel
rozsah prací: vodovod a kanalizace včetně přípojek
doba výstavby: 2018-2019
cena díla: 12,5 mil. Kč bez DPH

2017

Polyfunkční centrum Bydlení U Dubu, obj. B, D

objednatel:Metrostav, a.s.
pozice PJV: subdodavatel
rozsah prací: zděné konstrukce
doba výstavby: 2017
cena díla: 4,3 mil, Kč bez DPH

Základní škola Schulhofova, Praha 4-Chodov

objednatel: Metrostav, a.s.
pozice PJV: subdodavatel
rozsah prací: zemní práce, kanalizace, odvodnění, pokládka zámkové dlažby, okapové chodníky
doba výstavby: 2017
cena díla: 4,92 mil, Kč bez DPH

Obec Hostivice -rekonstrukce ul. Palackého, Cihlářská, K Nádraží

objednatel: Město Hostivice
pozice PJV: dodavatel
rozsah prací: oprava komunikací, odvodnění
doba výstavby: 2017-2018
cena díla: 7,234 mil. Kč bez DPH

2016

Bytové domy Živé Letňany, Praha

objednatel: Metrostav, a.s.
pozice PJV: subdodavatel
rozsah prací: výstavba komunikace
doba výstavby: 2016
cena díla: 3, 475 mil. Kč bez DPH

Realizace inženýrských sítí – Třebotov

objednatel:OPT Plus, a.s.
pozice PJV: dodavatel
rozsah prací: dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plyn
doba výstavby: 2016
cena díla: 5,38 mil. Kč bez DPH

Komerční areál Chrášťany

objednatel:První Chodská s.r.o.
pozice PJV: dodavatel
rozsah prací: voda, plyn, kanalizace, komunikace
doba výstavby: 2016-2017
cena díla: 6,99 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce ČS a vodojemu Jinočany

objednatel:RISL s.r.o.
pozice PJV: subdodavatel
rozsah prací: bourací a demoliční práce, stavební úpravy, areálové přípojky NN, elektro stavební práce, oplocení, stavební část rekonstrukce vodojemu
doba výstavby: 2016-2017
cena díla: 9, 147 mil. Kč bez DPH

2015

Polyfunkční centrum Bydlení U Dubu, Praha-Modřany

objednatel: Metrostav, a.s.
pozice PJV: subdodavatel
rozsah prací: komunikace a chodníky, retenční nádrž, přeložka vodovodu
doba výstavby: 2015-2016
cena díla: 7, 313 mil. Kč bez DPH

Bytový dům Pod Karlovarskou silnicí, Praha

objednatel:SAOS s.r.o.
pozice PJV: subdodavatel
rozsah prací: komunikace, chodníky, park. stání, kanalizace, vodovod plynovod, přípojky, osvětlení
doba výstavby: 2015
cena díla: 3,908 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce budovy Technických služeb ve Zbuzanech

objednatel:Obec Zbuzany
pozice PJV: dodavatel
rozsah prací: rekonstrukce budovy vč. vodovod., kanalizač. a plynových přípojek
doba výstavby: 2015
cena díla: 6,28 mil. Kč bez DPH

Komunikace a inženýrské sítě – Všestary –I a II. etapa

objednatel: SAOS, s.r.o.
pozice PJV: dodavatel
rozsah prací: komunikace, plynovod vč. přípojek, kanalizace vč. přípojek, vodovod vč. přípojek, chodník
doba výstavby: 2014 – 2015
cena díla: 7,56 mil. Kč bez DPH